На что меняется past continuous в косвенной речи

Напевно вам не раз доводилося переказувати слова іншої людини у розмові. Як ви себе при цьому почували?

На перших порах, скоріше за все, не дуже впевнено, адже потрібно враховувати багато факторів: змінити порядок слів у речені чи ні, чи скористатися іншими часовими формами, а може і не варто, чи підібрати інші слова і т.д.

Як же все-таки коректно перекласти пряму мову в речені в непряму чи грамотно передати чужі слова? Давайте аналізувати!

Содержание
 1. Про пряму і непряму мову в англійській
 2. Виключення з правил
 3. Питання в непрямій мові
 4. Наказові речення в непрямій мові
 5. Висновок
 6. Прямая речь и косвенная речь
 7. Особенности перевода прямой речи в косвенную
 8. Утверждения (statements) в косвенной речи
 9. That в косвенной речи / глаголы, вводящие косвенную речь
 10. Личные и притяжательные местоимения
 11. Настоящее время глагола, вводящего косвенную речь
 12. Прошедшее время глагола, вводящего косвенную речь
 13. Указательные местоимения и наречия времени / места
 14. Основные правила передачи вопросительных предложений в косвенной речи
 15. Примеры перевода вопросов прямой речи в косвенную
 16. Косвенная речь в английском языке
 17. Прямая и косвенная речь в английском: основные правила
 18. Косвенная речь и согласование времен
 19. Предложения в косвенной речи future simple
 20. Как переводить модальные глаголы для косвенной речи
 21. Изменение местоимений, наречий времени места
 22. Вопросительные предложения в косвенной речи
 23. Примеры вопросов в indirect speech
 24. Повелительное наклонение и косвенная речь
 25. Исключения из правил
 26. Коротко о главном
 27. Правила употребления косвенной речи
 28. Модальные глаголы в косвенной речи
 29. Утверждения в косвенной речи
 30. Вопросы в косвенной речи
 31. Восклицания в косвенной речи
 32. Приказы, просьбы, советы и предложения в косвенной речи

Про пряму і непряму мову в англійській

«Direct speech» або пряма мова — це слова людини, які передані буквально так, як вони і були вимовлені. На письмі пряма мова виділяється лапками, а після слів, які вводять пряму мову, ставиться кома.

She says, «The lessons begin at 9 o’clock.» – Вона говорить: «Заняття починаються о 9 годині».

«Indirect speech» («reported speech») або непряма мова — це мова, яка передається не слово у слово, а тільки по змісту, у вигляді додаткових підрядний речень. При цьому кома, яка відокремлює слова того, що говорить від прямої мови, і лапки, в які взята пряма мова, опускаються.

She says that the lessons begin at 9 o’clock. – Вона говорить, що заняття починаються о 9 годині.

В прямій мові людина зазвичай говорить від першої особи. А от в непрямій мові ми не можемо говорити від імені цієї людини. Тому ми міняємо «я» на третю особу.

She said, «I will buy a dress.» – Вона сказала: «Я куплю плаття».
She said that she would buy a dress. – Вона сказала, що купить плаття.

Непряма мова англійської мови, зображення 1

Якщо у головному реченні дієслово-присудок стоїть у минулому часі (Past Simple), то при перекладі прямої мови у непряму дотримуються правил узгодження часів, і перед непрямою мовою ставиться сполучник «that», який після дієслів «say», «know», «think» і т.п. може бути опущений.

Direct speech: She said, «The lessons begin at 9 o’clock.» – Вона сказала: «Заняття починаються о 9 годині».
Indirect speech: She said (that) the lessons began at 9 o’clock. – Вона сказала, що заняття починаються о 9 годині.
Direct speech: Ann said, «I bought two tickets for the theatre.» – Ганна сказала: «Я купила два квитки в театр».
Indirect speech: Ann said (that) she had bought 2 tickets for the theatre. – Ганна сказала, що вона купила 2 квитки в театр

Давайте розглянемо таблицю, яка допоможе разібратися з часами у підрядних реченнях.

Якщо у прямій мові були модальні дієслова, то ті з них, які мають форми минулого часу, у непрямій мові міняються, наприклад:  «can» – «could», «may» – might», «have (to)» – «had (to)». Oсь практично і все. Решта при переході у непряму мову не міняються: «must», «ought» та інші.

He said, «The contract can be signed in the evening.» – Він сказав: «Контракт може бути підписаний ввечері».
He said that the contract could be signed in the evening. – Він сказав, що контракт може бути підписаний ввечері.

Дієслово «must» замінюється у непрямій мові дієсловом «had», коли «must» виражає необхідність вчинення дії в силу певних обставин:

She said, «I must send him a telegram at once.» – Вона сказала: «Я повинна послати йому телеграму негайно».
She said that she had to send him a telegram at once. – Вона сказала, що повинна послати йому телеграму негайно.

Коли ж дієслово «must» виражає наказ або пораду, то він залишається без змін:

He said to her, «You must consult a doctor.» – Він сказав їй: «Ви маєте порадитися з лікарем».
He told her that she must consult a doctor. – Він сказав їй, що вона має порадитися з лікарем.

Дієслова «should» і «ought to» в непрямій мові не змінюються:

She said to him, «You should (ought to) send them a telegram immediately.» – Вона сказала йому: «Вам слід негайно послати їм телеграму».
She told him that he should (ought to) send them a telegram immediately. – Вона сказала йому, що йому слід послати їм телеграму негайно.

В деяких випадках ми повинні узгодити не тільки часи, але й окремі слова.

He said, «I am dying now.» – Він сказав: «Я вмираю зараз».

Тобто він в даний момент вмирає. Однак, коли ми будемо передавати його слова, то будемо говорити вже не про зараз, а про момент часу у минулому (той, коли він вмирав).

Непряма мова англійської мови, зображення 2

Читайте також: Наказовий спосіб в англійській мові

Тому ми міняємо «now» (зараз) на «then» (тоді).

She said that she was driving then. – Вона сказала, що вона була за рулем тоді.

Читайте також: В чому відмінності this від that?


read also

Як добре ви розумієте інтернет сленг?

Виключення з правил

Як відомо, в любих правилах є свої виключення. Так і в непрямій мові. Цих виключень небагато, але їх слід знати. Отже, правило узгодження часів не дотримується:

 • В підрядних додаткових реченнях, які виражають загальновідомий факт чи истину.

Не said that 22 December is the shortest day of the уеаг Він сказав, що 22 грудня — найкоротший день у році.

 • Коли в підрядному реченні є модальні дієслова «must», «should», «ought to»:

I said that I must meet her. Я сказав, що мені треба зустріти її.

 • Якщо той, що говорить посилається на слова, які тільки що були сказані:

Kate: «Stay with me, Mark. I will cook something delicious.« Кейт: «Залишся зі мною, Марк. Я приготую що-небудь смачне».
Mark to Elza: «Kate said she will cook something delicious.» Марк Елзі: «Кейт сказала, що приготує щось смачне».

Непряма мова англійської мови, зображення 3

 • В підрядному речені, що вводиться сполучниками when/since, де простий минулий час (Past Simple) не змінює своєї форми:

I answered that I hadn’t met her since we moved. Я відповів, що не бачив її після того, як ми переїхали.

 • Якщо той, що говорить використовував часи Past Continuous, Past Perfect, то вони не змінюються у непрямій мові, незалежно від того, в якому часі стоїть дієслово, яке вводить непряму мову:

Вас також може зацікавити: Вивчення граматики, непряма мова в англійській мові

«I was working at 6 o’clock.» He said that he was working at 6 o’clock (якщо в речені вказаний точний час дії).

«I had never seen such a big fish before my visit to an aquarium.» She said that she had never seen such a big fish before her visit to an aquarium.

Питання в непрямій мові

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання на кінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками «if» або «whether»:

I asked, «Have you seen my pen?» Я спитав: «Ти бачив мою ручку?».
I asked him whether/if he had seen my pen. Я спитав, чи бачив він мою ручку.

Спеціальні питання вводяться питальними словами:

He wondered: “Who on earth would buy this junk?!” Он поцікавився: «Хто взагалі стане купувати цей мотлох?!».
He wondered who on earth would buy that junk. Він поцікавився, хто взагалі стане купувати цей мотлох.

Коротка відповідь на питання непрямої мови вводиться сполучником «that» без слів «yes»/«no»:

She answered, «Yes, I do.» Вона відповіла: «Так».
She answered that she did. Вона відповіла ствердно.

Наказові речення в непрямій мові

Такі речення використовуються з дієсловами «say», «tell», «order», «ask», «beg», а дієслово в наказовому способі змінюється у форму інфінітиву :

Mom told me, «Clean your room.» Мама сказала мені: «Прибери свою кімнату».
Mom told me to clean my room. Мама сказала мені прибрати свою кімнату.

Негативна форма дієслова в наказовому способі замінюється інфінітивом з попередньою часткою not.

He said, «Don’t run in the corridor.» Він сказав: «Не бігайте в коридорі».
He said not to run in the corridor. Він сказав не бігати в коридорі.

Для передачі непрямої мови існує багато варіантів. В таблиці ми зібрали деякі дієслова — «introductory verbs», які допоможуть вам передати чужу мову без постійного використання  «she said» або «he asked»:

Непряма мова англійської мови, зображення 4


read also

Часи англійської мови (відео)

Висновок

Непряма мова і узгодження часів доволі складні теми, над якими потрібно практикуватися. Ви можете, наприклад, переказувати епізод з серіалу або передавати англійською свої бесіди з друзями.

Тренуючись, не забувайте про синоніми до слів «say» і «ask», щоби ваш переказ не був одноманітним.

Велика та дружня сім’я EnglishDom

Прямая речь и косвенная речь

В английском языке, как и в русском, существуют понятия прямой речи и косвенной речи:

Обратите внимание на постановку знаков препинания в предложениях с прямой речью. В английском языке прямая речь также заключается в кавычки, которые ставятся вверху строки (“ ”). Точка или другие знаки препинания ставятся внутри кавычек. Слова автора могут предшествовать прямой речи, а могут следовать за ней. И в том, и в другом случае они отделяются от прямой речи запятой.

He said, “I am busy today.” / “I’m busy today,” he said.

He asked me, “Are you busy?” / “Are you busy?” he asked me.

He said, “What a nice weather today!” / “What a nice weather today!” he said.

Особенности перевода прямой речи в косвенную

Чтобы передать чужое высказывание в косвенной речи, необходимо учитывать, что представляет собой прямая речь: утверждение, вопрос или приказ / просьбу. Ниже рассмотрим особенности передачи повествовательных предложений в косвенной речи.

Утверждения (statements) в косвенной речи

Если чужое высказывание представляет собой утверждение (т. е. обычное повествовательное предложение), то, чтобы передать его в косвенной речи, необходимо обратить внимание на следующее:

That в косвенной речи / глаголы, вводящие косвенную речь

Косвенная речь вводится союзом that (что), который часто опускается:

He says, “I am busy.” — He says that he is busy. / He says he is busy.
Он говорит: «Я занят». — Он говорит, что он занят.

Если в словах, вводящих прямую речь (то есть в словах автора), употреблен глагол say без дополнения, указывающего на лицо, к которому обращаются с речью, то say сохраняется; если же глагол say употреблен с дополнением (обязательно с to), например, said to me, то say меняется на tell + дополнение без предлога to (told me):

Читайте также:  Времена настоящего времени в английском

Личные и притяжательные местоимения

Все личные и притяжательные местоимения прямой речи заменяются по смыслу:

Настоящее время глагола, вводящего косвенную речь

Если глагол (в главном предложении), вводящий косвенную речь, употреблен в настоящем или будущем времени (Present Simple, Present Perfect, Future Simple), то глагол в косвенной речи (в придаточном предложении) остается в том же времени, в каком он был в прямой речи:

Прошедшее время глагола, вводящего косвенную речь

Если глагол (в главном предложении), вводящий косвенную речь, употреблен в одном из прошедших времен, то время глагола прямой речи меняется в косвенной речи (в придаточном предложении) на другое соответствующее время согласно правилу согласования времен в английском языке:

*Если в прямой речи употребляется Past Perfect (или Past Perfect Continuous), то в косвенной речи это время сохраняется.
*Если в прямой речи было употреблено одно из будущих времен, то в косвенной речи оно меняется на соответствующее ему будущее в прошедшем. Проще говоря, will меняется на would.

Указательные местоимения и наречия времени / места

Указательные местоимения, некоторые наречия времени и места в косвенной речи заменяются по смыслу другими словами:

Обратите внимание, что такая замена указательных местоимений и наречий должна выполняться по смыслу, а не автоматически. Всё зависит от того, когда мы услышали прямую речь и когда мы передаем ее в косвенной.
Например:
Ann says, “I am leaving .” — Энн говорит: «Я уезжаю сегодня».
Передадим, что сказала Энн в косвенной речи:
Ann said that she was leaving . — Энн сказала, что она уезжает сегодня (сегодня еще не закончилось, поэтому мы и говорим, что «она уезжает сегодня»; в данном случае заменить today на that day было бы не логично).
Ann said that she was leaving . —  Энн сказала, что в тот день она уезжает (с тех пор прошла неделя, и вот только спустя неделю мы передаем эту информацию, поэтому в данном случае логично заменить today на that day).

Об особенностях передачи вопросительных и повелительных предложений в косвенной речи читайте в следующих разделах:

Вопросительные предложения в косвенной речи

Повелительные предложения в косвенной речи

В английском языке вопросы в косвенной речи передают только содержание вопроса прямой речи, поэтому представляют собой не вопросы как таковые, а утвердительные предложения. В конце косвенных вопросов ставится точка.

Запомните: в косвенных вопросах прямой порядок слов!!!

Основные правила передачи вопросительных предложений в косвенной речи

Чтобы передать вопрос в косвенной речи, необходимо знать следующее:

 • в косвенных вопросах прямой порядок слов;
 • личные и притяжательные местоимения заменяются по смыслу;
 • указательные местоимения и наречия времени / места при необходимости также заменяются по смыслу;
  Об особенностях замены указательных местоимений и наречий читайте ниже.
 • общие вопросы вводятся союзами if или whether, означающих «ли»; вспомогательные глаголы do / did опускаются, таким образом порядок слов становится прямым. Другие вспомогательные глаголы меняются местами с подлежащим:
 • специальные вопросы вводятся с помощью вопросительного слова, которое использовалось в вопросе прямой речи: what / who / where / when / why / which / whose / how. Таким образом, косвенный специальный вопрос имеет структуру:
  вопросительное слово + подлежащее + сказуемое
 • соблюдается закон согласования времен:
  “Are you busy?” (вопрос прямой речи в Present Simple)

Примеры перевода вопросов прямой речи в косвенную

Рассмотрим на примерах, как происходит сдвиг времен при передачи вопросов в косвенной речи, если глагол в главном предложении (ask) употреблен в прошедшем времени.

Подробнее о согласовании времен и замене указательных местоимений и наречий времени / места рассказано в справочном материале Косвенная речь в английском языке.

Еще несколько примеров в качестве образца:

Прямая речь  Косвенная речь

She said to Nick, “What are going to do at the weekend?” She Nick was going to do at the weekend.
Она сказала Нику: «Что ты собираешься делать на выходных»? — Она спросила Ника, что он собирается делать на выходных.

He said to her, “How often do go to the cinema?”  He her went to the cinema.
Он сказал ей: «Как часто ты ходишь в кино»? — Он спросил ее, как часто она ходит в кино.

She asked me, “Did arrive on time?”  She  me had arrived on time.
Она спросила меня: «Он приехал вовремя»? — Она спросила меня, приехал ли он вовремя.

My sister said to me, “Will you take to the cinema with *?”  My sister me would take to the cinema with the next day*.
Моя сестра сказала мне: «Ты возьмешь меня в кино с собой завтра»? — Моя сестра спросила меня, возьму ли я её с собой в кино завтра.

She asked me, “Have been * before?”  She me had been * before.
Она спросила меня: «Ты бывала здесь раньше»? — Она спросила меня, бывала ли я там раньше.

Обратите внимание на замену указательных местоимений и наречий места / времени при передаче вопросительных предложений в косвенной речи. Такая замена должна быть обязательно выполнена со смыслом. В большинстве случаев это зависит от того, когда передается чужое высказывание. Например, возьмем последнее предложение “Have you been here* before?” и представим такую ситуацию: три подруги ужинают в ресторане. Одна спрашивает другую “Have you been here (здесь)* before?”. Третья отвлеклась и не расслышала вопрос, переспросила и получила такой ответ:

She asked me if I had been here (здесь)* before. В этой ситуации заменять here на there не нужно, так как они находятся все еще в этом ресторане, то есть here — здесь. Если бы они уже ушли из ресторана, а похожая ситуация повторилась, то в данном случае необходимо было бы заменить here на there, так как они уже не в ресторане (то есть не здесь).

Таблица замены основных наречий места / времени дана в материале «Косвенная речь в английском языке».

Косвенная речь в английском языке. Повествовательные предложения

Повелительные предложения в косвенной речи

Косвенная речь в английском языке

Косвенная речь в английском языке

Хотите пересказать слова другого человека, но не знаете как? Тогда самое время узнать, как строится косвенная речь в английском языке. По каким правилам переводятся цитаты и фразы, какими способами можно передать чужие слова, есть ли сложности перевода, исключения?

Для косвенной речи в грамматике английского языка действительно предусмотрен свод правил. Но их достаточно легко выучить, если запоминать материал систематизировано. Этим мы и займемся!

Прямая и косвенная речь в английском: основные правила

Для начала давайте разберемся с ключевыми терминами. Прямая речь или direct speech – это непосредственно реплика какого-либо человека, произнесенная им. Такие слова всегда берутся в кавычки, а перед прямой речью ставится запятая.

 • Lucy says, «I have good health». – Люси говорит: «У меня крепкое здоровье».

Косвенная речь или indirect speech передается собеседником не слово в слово, как прямая, а с использованием придаточных предложений. При этом кавычки и запятая уже не употребляются.

 • Nick said that he would buy a ticket to Egypt tomorrow. – Ник сказал, что купит билет в Египет завтра.

Как сделать грамотный перевод в косвенную речь? Итак, вот первое правило, которое нужно запомнить:

 1. После вводных слов ставим союз that. Кстати, хоть это и считается правилом, но его нарушение не будет ошибкой. В отдельных случаях вы можете использовать косвенную речь и без союза that.
 2. В главной части предложения временная форма сохраняется в неизменном виде, а вот в придаточной части работает правило «шага назад» или так называемое правило согласования времен. Оно гласит, что при переводе прямой речи в косвенную время в предложении меняется на то, которое ему предшествует.
 3. Глагол to say меняем на to tell, если это больше подходит по смыслу.

Чтобы было понятнее, что имеется в виду, перед вами таблица косвенной речи:

На что меняется past continuous в косвенной речи

Обратите внимание, что от Present Perfect и Past Simple в косвенной речи одинаково образуется Past Perfect. Да, это не опечатка в таблице, а исключение из правила.

Косвенная речь и согласование времен

Еще раз повторим, что одним из главных правил при переводе прямой речи в косвенную считается правильное согласование времен. Оно означает, что в придаточном предложении мы всегда указываем предшествующее время, за исключением отдельных случаев, указанных в таблице.

А теперь усвоим эту простую схему преобразования прямой речи в косвенную на примерах:

 • Настоящее время просто переводим в прошлое, как указано в таблице.

Maria said, «I go home from school at 2 P:M on Mondays». – Мария сказала: «Я прихожу домой со школы в 2 часа дня по понедельникам».
Maria said that she went home from school at 2 P:M on Mondays. – Мария сказала, что приходит домой со школы в 2 часа дня по понедельникам».

 • Present Continuous меняется на Past Continuous.

Alexandra said, «I am having a shower». – Александра сказала: «Я принимаю душ».
Alexandra said that she was having a shower. – Александра сказала, что принимает душ.

 • Вместо Present Perfect ставим Past Perfect. Но будьте внимательны: замена времени происходит только с модальным глаголом, все остальное остается неизменным.

Maria said, «I have eaten prawns with garlic two times». – Мария сказала: «Я ела креветки с чесноком 2 раза».
Maria said that she had eaten prawns with garlic two times. – Мария сказала, что ела креветки с чесноком 2 раза.

 • Present Perfect Continuous превращается в Past Perfect Continuous.

My friends said, «We have been studying Polish for 3 years». – Мои друзья сказали: «Мы изучаем польский три года».
My friends said that they had been studying Polis for 3 years». – Мои друзья сказали, что изучают польский 3 года.

 • Past Simple меняется на Past Perfect.

Shura said, «I passed my exam last week». – Шура сказал: «Я сдала экзамен на прошлой неделе».
Shura said that he had passed his exam the previous week. – Шура сказал, что он сдал экзамен на прошлой неделе.

 • Past Continuous переводим на Past Perfect Continuous.

She said, «I was watching TV all night long». – Она сказала: «Я смотрела телевизор всю ночь».
She said that she had been watching TV all night long. – Она сказала, что смотрела телевизор всю ночь.

На что меняется past continuous в косвенной речи

Предложения в косвенной речи future simple

Здесь тоже все довольно просто. В любой форме будущего времени will меняется на would, образуя будущее в прошедшем. Вот пример:

Robert said, «I will call you tommorow». – Роберт сказал: «Я позвоню тебе завтра».
Robert promised that he would call me tommorow. – Он пообещал, что позвонит мне завтра.

Как переводить модальные глаголы для косвенной речи

Если в indirect speech вы используете модальные глаголы, не спешите менять их на «шаг назад» по общему правилу. На некоторые из них оно действительно распространяется, в то время как часть глаголов остается в неизменном виде.

К модальным глаголам, которые меняются в косвенной речи, относятся:

 • Can → could;
 • May → might;
 • Must → had to;
 • Will → would;
 • Have or has to → had to;
 • Can’t → wouldn’t be able to.

В списке модальных глаголов, которые при переводе из direct speech в indirect, не меняются:

 • Should;
 • Would;
 • Could;
 • Might;
 • Ought to;
 • Need;
 • Had to;
 • Had better.
Читайте также:  Виды телевизионных программ на английском языке

Обратите внимание, что если в предложении с косвенной речью необходимо выразить отрицание, можно использовать формы didn’t need, didn’t have to, wouldn’t have to.

Рассмотрим примеры косвенной речи с модальными глаголами:

 1. She said, «I can sing well». – Она сказала: «Я умею хорошо петь».
  She said that she could sing well. – Она сказала, что умеет хорошо петь.
 2. He said, «You may take it». – Он сказал: «Ты можешь взять это».
  He said, that I might take it. – Он сказал, что я могу взять это.
 3. He said, «I have to take pills three times a day». – Он сказал: «Мне необходимо принимать таблетки три раза в неделю».
  He said that I had to take pills three times a day. – Он сказал, что ей необходимо принимать таблетки три раза в неделю.
 4. Ann said, «It would be nice if I could visit this place again». – Анна сказала: «Будет здорово снова посетить это место». Ann said that it would be nice if she could visit that place again. – Анна сказала, что было бы здорово снова посетить это место.
 5. Irina said to Maksim, «You needn’t do this exercise». – Ирина сказала Максиму: «Тебе не нужно делать это упражнение». Irina said to Maksim that he didn’t need to do that exercise. – Ирина сказала Максиму, что ему не нужно делать это упражнение.

Изменение местоимений, наречий времени места

В некоторых случаях при переводе в косвенную речь нужно не только добавить слово that, но также изменить местоимение. Здесь нет конкретного правила. Местоимение меняется просто по смыслу.

Veronika says, «My boyfriend is very clever». – Вероника говорит: «Моя парень очень умный».

Veronika says that her boyfriend is very clever. – Вероника говорит, что ее парень очень умный.

Что касается наречий времени и места, то для правильного преобразования прямой речи в косвенную на английском вам так же понадобится следующая таблица. Здесь можно посмотреть наиболее часто используемые вариант замены слов, обозначающих место/время:

На что меняется past continuous в косвенной речи

Вопросительные предложения в косвенной речи

Как строится косвенная речь в обычных утвердительных предложениях, вы уже знаете. Но как же быть, если вам нужен перевод вопросов? Здесь так же нет ничего сложного. Вопросы формулируются в прямом порядке слов, а вместо вопросительного знака в конце предложения ставим точку.

Общие вопросы в косвенной речи вводятся союзами if или whether, означающими «ли», а вспомогательные глаголы do/did опускаются. А специальные вопросы используются вместе с вопросительными словами.

Обратите внимание! Если в прямой речи в предложении вы используете краткий ответ yes/no, то в косвенной речи его нужно заменить на that.

Примеры вопросов в indirect speech

 1. He asks me, «Will you marry me?» – Он спрашивает меня: «Ты выйдешь за меня замуж?»
  He asks me if I will marry him. – Он спрашивает меня, выйду ли я за него замуж.
 2. Alexa asked, «Who was that stranger at last night’s party?» – Алекса спросила: «Кем был тот незнакомец на вчерашней вечеринке?» Alexa asked who had been that stranger at last night’s party?» – Алекса поинтересовалась, кем был тот незнакомец на вчерашней вечеринке?»
 3. Tom answered, «Yes, it was my fault.» – Том ответил: «Это была моя вина». Tom answered that it was his fault. – Том ответил, что это была его вина.
 4. Если в прямой речи вы используете времена

Обязательно учтите, что если глагол ask стоит в настоящем или будущем времени, то в косвенной речи он остается таким же как и в прямой речи. Если же глагол стоит в прошедшем времени, то действует правило согласования времен.

Повелительное наклонение и косвенная речь

В предложениях с повелительным наклонением обычно используется такие глаголы, как tell, order, «ask». Чтобы перевести их в косвенную речь, нужно заменить глагол в форме инфинитива с частицей to. Указательные местоимения, наречия времени и места из прямой речи в косвенной заменяются другими словами, наиболее подходящими по смыслу.

Обратите внимание, что в косвенной речи мы не можем использовать глагол say . Вместо него нужно употреблять ask. Например:

Mila said to Dan, «Wash your hands». – Мила сказала Дэну: «Помой свои руки.»
Mila asked Dan to wash his hands. – Мила попросила Дэна помыть руки.

А что делать, если нам нужно перевести в косвенную речь отрицание? Просто добавляем частичку not.

Mom said, «Do not eat a lot before you go to bed». – Мама сказала: «Не надо наедаться, перед тем как ложишься спать!»
Mom said not to eat a lot before I go to bed. – Мама сказала не наедаться перед тем, как я ложусь спать.

Если вы хотите разнообразить прямую речь синонимами, тогда используйте introductory verbs. Это такие глаголы как accuse, admit, advise и другие. Они помогут передать чужую речь без привычных tell и asked.

Исключения из правил

Как известно, не бывает правил без исключений. Эта аксиома также касается и косвенной речи в английском языке. Ниже список всех исключений, которые вам необходимо знать.

Правило согласования времен не соблюдается в случаях:

 • В придаточном предложении, если оно представляет собой известный факт или истину. Пример: Teacher told us, «The Sun is a Star, not a planet». Teacher told us that the Sun is a Star, not a planet. – Учительница сказала нам, что Солнце – это звезда, а не планета.
 • При наличии в предложении модальных глаголов «must», «should», «ought to». Пример: Elisabeth said she must be at home at the same time. – Элизабет сказала, что должна быть дома в то же время.
 • Если речь идет о конкретном событии, которое свершилось в точное время и больше не повторялось. Our school historian told that Nikola Tesla was born in 1856 year. – Наш школьный историк рассказал, что Никола Тесла родился в 1856 году.
 • Если в придаточном предложении есть союзы when/since и используется простое прошедшее время,не изменяющее свою форму. Пример: I said that I hadn`t been at that place since we visit it with my girlfriend last summer. – Я сказал, что не был в том месте с тех пор, как мы посетили его с моей девушкой прошлым летом.
 • Если в прямой речи вы используете Past Perfect или Past Perfect Continuous, то при переводе в косвенную речь они не меняются. Пример: They said, «We had been playing hide-and-seeck when it started to rain». – Они сказали: «Мы играли в прятки, пока не начался дождь». They said that they had been playing hide-and-seeck when it started to rain. – Они сказали, что играли в прятки, пока не начался дождь.
 • Ссылка на общеизвестный факт (который все еще ожидается или не оспаривается).
  He said that it will rain – Он сказал, что будет дождь.

Коротко о главном

Итак, чтобы грамотно переводить прямую речь, вам нужно помнить про такие особенности косвенной речи:

 • Меняем времена глаголов и не забываем про исключения.
 • Вы используете модальные глаголы? Помните, что они переводятся по своим правилам.
 • Не забывайте менять местоимения по смыслу.
 • Изучите таблицу с наречиями времени и места.

Вот и все основные правила построения косвенной речи в английском языке. Теперь у вас добавился плюс 1 скилл к знанию языка. Больше фишек, правил, лайфхаков, полезных таблиц и карточек в блоге ВКС-IH. До встречи на занятиях!

На что меняется past continuous в косвенной речи

На что меняется past continuous в косвенной речи

В статье подробно рассказали о правилах передачи косвенной речи в английском языке.

Косвенная речь в английском языке

Прямая речь (Direct Speech) — это способ, при котором высказывание другого человека передается слово в слово, тогда как косвенная (Reported Speech) — это пересказ чужих слов, в котором допускается изменение стиля изложения и замена слов. Косвенная речь — обширная грамматическая тема, которая затрагивает такие разделы, как правила согласования времен, использование модальных глаголов, построение косвенных вопросов и т. д. В этой статье мы расскажем, как правильно строить утвердительные, отрицательные, а также вопросительные предложения в косвенной речи.

Правила употребления косвенной речи

 1. Прямая речь всегда заключается в кавычки, в то время как косвенная речь в английском языке кавычками не выделяется.

  Ben said, “I am ready to join you.” — Бен сказал: «Я готов присоединиться к вам».

  Ben said (that) he was ready to join us. — Бен сказал, что он готов присоединиться к нам.

 2. Если говорящий передает чужие слова, личные местоимения I, we меняются на местоимения he, she, they, а местоимение you в зависимости от контекста может меняться на I, we или же на he, she, they.

  Melissa said, “I was glad to see my friends.” — Мелисса сказала: «Я была рада видеть своих друзей».
  Melissa said (that) she was glad to see her friends. — Мелисса сказала, что она была рада видеть своих друзей.

  Melissa said, “We were glad to meet new friends.” — Мелисса сказала: «Мы были рады познакомиться с новыми друзьями».
  Melissa said (that) they were glad to meet new friends. — Мелисса сказала, что они были рады познакомиться с новыми друзьями.

 3. Если глагол в главном предложении стоит в прошедшем времени (said, told), то при преобразовании прямой речи в косвенную указательные местоимения и наречия заменяются.

  Рассмотрим несколько примеров:

  He said, “We have been here for two months.” — Он сказал: «Мы здесь уже два месяца».
  He said (that) they had been there for two months. — Он сказал, что они находятся там два месяца.

  Bella said, “I saw them yesterday.” — Белла сказала: «Я видела их вчера».
  Bella said (that) she had seen them the day before. — Белла сказала, что видела их накануне.

  Mario said, “I am going to do it tomorrow.” — Марио сказал: «Я собираюсь сделать это завтра».
  Mario said (that) he was going to do it the next day. — Марио сказал, что собирается сделать это завтра / на следующий день.

 4. При переходе от прямой речи к косвенной необходимо следовать правилам согласования времен.

  Несмотря на строгие правила согласования времен, есть ряд исключений:

  • Past Simple не меняется, когда стоит после временных союзов, например: when, as, while, before, after, since и т. д.

   She said, “I have been watching a movie since I came.” — Она сказала: «Я смотрела фильм с тех пор, как приехала».
   She said that she had been watching a movie since she came. — Она сказала, что она смотрела фильм с тех пор, как приехала.

  • Когда речь идет об общеизвестном факте, нет необходимости менять время глагола, если сказуемое в главном предложении стоит в прошедшем времени.

   Mark said, “Tokyo is bigger than Moscow.” — Марк сказал: «Токио больше Москвы».
   Mark said that Tokyo is/was bigger than Moscow. — Марк сказал, что Токио больше Москвы.

   Токио на самом деле больше Москвы, поэтому глагол to be можно оставить в той же форме, в которой он был в прямой речи.

  • При преобразовании предложений с сослагательным наклонением в косвенную речь форма глагола обычно остается неизменной.

   She should be discharged if she were seen going out with her student. — Ее следовало бы уволить, если бы кто-нибудь увидел, что она встречается со своим учеником.
   He said that she should be discharged if she were seen going out with her student. — Он сказал, что ее следовало бы уволить, если бы кто-нибудь увидел, что она встречается со своим учеником.

Читайте также:  загранпаспорт и - Перевод на английский - примеры русский | Reverso Context

Модальные глаголы в косвенной речи

Разобрав тему согласования времен в косвенной речи, вам не составит труда пересказать чужие слова, используя модальные глаголы. Давайте рассмотрим, какие модальные глаголы в косвенной речи требуют замены, а какие нет:

 • Модальный глагол must (должен), как правило, остается неизменным в косвенной речи, если он выражает совет, приказ или предположение с большой степенью уверенности.

  The teacher said to him, “You must be more attentive.” — Учитель сказал ему: «Ты должен быть внимательнее». (совет)
  The teacher told him he must be more attentive. — Учитель сказал ему, что он должен быть внимательнее.

  She said, “You must be very confident if you are going to take the exam without any preparation.” — Она сказал: «Ты, должно быть, очень уверен в себе, если собираешься сдавать экзамен без какой-либо подготовки». (предположение)
  She said he must be very confident if he was going to take the exam without any preparation. — Она сказала, что он, должно быть, очень уверен в себе, если собирается сдавать экзамен без какой-либо подготовки.

 • Must обычно заменяется на had to, если выражает необходимость, возникающую из обстоятельств.

  He said, “I must be in the office at 6 o’clock every morning.” — Он сказал: «Я должен быть в офисе каждое утро в 6 часов».
  He said that he had to be in the office at 6 o’clock every morning. — Он сказал, что должен быть в офисе каждое утро в 6 часов.

 • Must заменяется на was to, если выражает договоренность или приказ.

  Ben said, “I must call my friend at three o’clock.” — Бен сказал: «Я должен позвонить своему другу в три часа».
  Ben said he was to call his friend at three o’clock. — Бен сказал, что должен позвонить своему другу в три часа.

 • Глагол may заменяется на might, а can — на could.

  The teacher said to the class, “Now you may open your copybooks.” — Учитель сказал классу: «Теперь вы можете открыть свои тетради».
  The teacher told the class that they might open their copybooks. — Учитель сказал классу, что они могут открыть свои тетради.

  John said, “I can help you with your homework.” — Джон сказал: «Я могу помочь тебе с домашним заданием».
  John said that he could help me with my homework. — Джон сказал, что может помочь мне с домашним заданием.

 • Модальные глаголы might, could, would, should и ought to остаются неизменными в косвенной речи.

  Mario said, “You ought to tell me the truth whatever it is.” — Марио сказал: «Ты должна сказать мне правду, какой бы она ни была».
  Mario said that she ought to tell him the truth, whatever it was. — Марио сказал, что она должна сказать ему правду, какой бы она ни была.

Утверждения в косвенной речи

Для передачи утверждений и заявлений в косвенной речи чаще всего используются такие глаголы, как to say (сказать) и to tell (сказать, рассказать, сообщить). Их основное отличие в употреблении: после глагола to say используется предлог to (to say to smbd) или вовсе ничего не ставится, тогда как после глагола to tell должен следовать объект (to tell smbd).

Susan said to us, “I have gotten a good job offer.” — Сьюзан сказала нам: «Я получила хорошее предложение о работе».
Susan said that she had got a good job offer. — Сьюзен сказала, что получила хорошее предложение о работе.
Susan told us that she had got a good job offer. — Сьюзен сказала нам, что получила хорошее предложение о работе.

В косвенной речи также могут использоваться и другие глаголы, выбор которых будет зависеть от характера высказывания. Примеры с наиболее распространенными из них мы приведем в таблице ниже.

Вопросы в косвенной речи

Порядок слов в косвенном вопросе такой же, как и в утвердительном предложении. Прямой общий вопрос подразумевает ответ «да» или «нет», поэтому в косвенном вопросе используются такие слова, как if и whether, которые переводятся на русский язык как «ли».

I asked my friend, “Have you finished reading my book?” — Я спросила свою подругу: «Ты дочитала мою книгу?»
I asked my friend if she had finished reading my book. — Я спросила свою подругу, дочитала ли она мою книгу.

She asked me, “Do you know him?” — Она спросила меня: «Ты его знаешь?»
She asked me whether I knew him. — Она спросила, знаю ли я его.

Если вопрос в прямой речи начинается с вопросительного слова (where, what, when и т. д.), то косвенный вопрос также следует начинать с вопросительного слова, не используя вспомогательные глаголы do/does, did и сохраняя прямой порядок слов.

He asked me, “Where do you live?” — Он спросил меня: «Где ты живешь?»
He asked me where I lived. — Он спросил, где я живу.

Maria asked her teacher, “When should I hand in my research paper?” — Мария спросила своего учителя: «Когда мне сдать исследовательскую работу?»
Maria asked her teacher when she should hand in her research paper. — Мария спросила своего учителя, когда ей следует сдать исследовательскую работу.

Глагол to ask можно заменить на синонимы: to question (задавать вопросы), to inquire (спрашивать, осведомляться), to enquire (спрашивать, осведомляться), to demand (спрашивать).

Восклицания в косвенной речи

Когда мы конвертируем восклицания в косвенную речь, то не глагол, а обстоятельства образа действия показывают нам характер определенного высказывания: радость, удивление, печаль и т. д. Приведем несколько примеров предложений с разными обстоятельствами образа действия.

Стиль прямой и косвенной речи значительно отличается: прямая речь считается более эмоциональной, нежели косвенная. При переходе от прямой речи к косвенной иногда приходится добавлять союзы, чтобы можно было выразить причинные отношения между событиями, которые описываются в предложении.

Mike said, “I’m sick and tired! I’ve been working for them for ten years!” — Майк сказал: «Я сыт по горло! Я работаю на них уже десять лет!»
Mike said (that) he was sick and tired as he had been working for them for ten years. — Майк сказал, что он сыт по горло, так как работает на них десять лет.

Если какие-то фразы или слова повторяются в прямой речи, их часто опускают в косвенной.

Sarah said, “It’s so sweet of you to give me this present, so sweet of you indeed!” — Сара сказала: «Как мило с твоей стороны сделать мне этот подарок, так мило с твоей стороны
Sarah said that it was so sweet of me to give her that present. — Сара сказала, что это было так мило с моей стороны сделать ей такой подарок.

Междометия лучше заменять соответствующими обстоятельствами.

Donna said, “Alas! I’ll never see him again!” — Донна сказала: «Увы! Я больше никогда его не увижу!»
Donna exclaimed in despair that she would never see him again. — Донна в отчаянии воскликнула, что больше никогда его не увидит.

Приказы, просьбы, советы и предложения в косвенной речи

Теперь вы знаете, как преобразовывать утвердительные, вопросительные и восклицательные предложения в косвенную речь. Однако если вы столкнулись с категоричным приказом, дружеским советом или просьбой, заманчивым предложением или искренней благодарностью, прежде чем пересказывать их кому-то, стоит учесть некоторые нюансы. Давайте рассмотрим каждый по отдельности:

 • Приказы и просьбы

  Приказ или просьба в косвенной речи всегда выражаются инфинитивом.

  My mom said to me, “Switch on the light.” — Моя мама сказала мне: «Включи свет».
  My mom told me to switch on the light. — Мама сказала мне включить свет.

  Кроме того, при преобразовании приказа или просьбы в косвенную речь глагол to say может заменяться на синонимы to urge (призывать) или to beg (умолять).

  The father said to his daughter, “Do take care of your little brother.” — Отец сказал дочери: «Позаботься о своем младшем брате».
  The father urged his daughter to take care of her little brother. — Отец призвал дочь позаботиться о младшем брате.

  В отрицательном предложении, выражающем приказ или просьбу, частица not ставится перед глаголом в инфинитиве.

  She said to me, “Don’t open the door.” — Она сказала мне: «Не открывай дверь».
  She told me not to open the door. — Она сказала мне не открывать дверь.

  The child said to his mom, “Don’t take me to the museum!” — Ребенок сказал маме: «Не веди меня в музей!»
  The child begged his mom not to take him to the museum. — Ребенок умолял маму не вести его в музей.

 • Предложения

  При преобразовании предложений в косвенную речь мы используем глагол to offer (предлагать) и to suggest (предлагать).

  The man said to her, “Shall I bring you a glass of water?” — Мужчина сказал ей: «Принести вам стакан воды?»
  The man offered to bring her a glass of water. — Мужчина предложил принести ей стакан воды.

  She said to him, “What about going there together?” — Она сказала ему: «Как насчет того, чтобы пойти туда вместе?»
  She suggested that they should go there together. — Она предложила ему поехать туда вместе.

 • Советы

  Советы преобразуются в косвенную речь с помощью глагола to advise (советовать).

  Bella said to him, “You’d better take a cab or, or you may be late for the meeting.” — Белла сказала ему: «Тебе лучше взять такси, ты можешь опоздать на встречу».
  Bella advised him to take a cab, as otherwise he might be late for the meeting. — Белла посоветовала ему взять такси, иначе он может опоздать на встречу.

 • Извинения

  Передать извинения в английском языке можно с помощью глагола to apologize (извиниться) и выражения to beg one’s pardon (попросить прощения).

  She said to the teacher, “I’m sorry for being late.” — Она сказала учителю: «Извините, что я опоздала!»
  She apologized to the teacher for being late. — Она извинилась перед учителем за опоздание.

  Mary said to him, “Beg your pardon, I’ve left your encyclopedia at home.» — Мэри сказала ему: «Прошу прощения, я оставила твою энциклопедию дома».
  Mary begged his pardon for having left his encyclopedia at home. — Мэри попросила у него прощения за то, что оставила его энциклопедию дома.

 • Благодарность

  Передать благодарность вы можете с помощью глагола to thank (благодарить) и выражения to express your gratitude (выразить свою благодарность).

  Tom said to them, “Thank you for helping me out!” — Том сказал им: «Спасибо, что помогли мне».
  Tom thanked them for helping him out. — Том поблагодарил их за помощь.

  Elon said to me, “Thank you for coming!” — Илон сказал мне: «Спасибо, что пришел».
  Elon expressed his gratitude to me for coming. — Илон выразил свою благодарность за то, что я пришел.

Хотите научиться грамотно говорить по-английски? Тогда записывайтесь на курс практической грамматики.

Надеемся, что приведенные примеры предложений помогут вам разобраться со всеми ранее непонятными моментами. Для закрепления материала вы можете пройти небольшой тест по косвенной речи.

Тест по теме «Косвенная речь»

Оцените статью